Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Vedení fakulty

Děkan
doc. MgA. Filip Cenek
(asistentka děkana: Jana di Lenardo)

Proděkan pro studium
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a kvalitu
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

Proděkanka pro umění a rozvoj
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Proděkan pro výstavbu a dislokace
doc. MgA. Milan Houser

Tajemník
neobsazeno (zastupováním pověřena Bc. Marcela Jirků)

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno