Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Vedení FaVU VUT v Brně

Děkan
doc. MgA. Milan Houser
   asistentka děkana: Jana di Lenardo

Proděkan pro tvůrčí činnost a vnější vztahy
doc. Mgr. Pavel Korbička

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Proděkan pro vzdělávací činnost
PhDr. Pavel Ondračka

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno