Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

E-mail: lungova x ffa.vutbr.cz

2014
Umění na VUT, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
Detail

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno