Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

E-mail: lungova x ffa.vutbr.cz

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2014
LUNGOVÁ, B.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; VATULÍKOVÁ, A. Paměť FaVU. Sonda jednoho ročníku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. 180 s. ISBN: 978-80-214-5089- 9.
Detail
 

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno