Vyhledávání

doc. Mgr. Irena Armutidisová

E-mail: armu x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 6197

Číslo prac. poměru SAP: 0004006197

Kolegium děkana - člen

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno