Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.



Vyhledávání





MgA. Ivars Gravlejs

E-mail: gravlejs x ffa.vutbr.cz

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno