Vyhledávání

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

E-mail: rais x fbm.vutbr.cz

Umělecká rada - stálý host

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno