Vyhledávání

MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

E-mail: sterec x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 86284

Číslo prac. poměru SAP: 0004086284

Ateliér intermédií - vedoucí

Komora akademických pracovníků AS FAVU - člen

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno