Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia na vysoké škole, jejichž výsledky v praktické a teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti výtvarného umění a úspěšně absolvovali přijímací řízení. Studijní program Výtvarná umění (P8206) je zaměřen na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Po složení státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení doktorské disertační práce je absolventům udělen akademický titul doktor (Ph.D.).

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206)
Studijní obory (8206V118, 8206V138)
— Výtvarná umění a umělecký provoz, 3letý (do 31. 10. 2020)
— Výtvarná umění a umělecký provoz, 4letý (do 31. 7. 2024)
Forma studia
prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky, 3 roky (pouze na dostudování)

Informace pro uchazeče

Přihlášky pro akademický rok 2019/2020 bude možné podávat během dubna 2019. Závazný postup pro podání přihlášky definuje příslušná směrnice děkana.

Seznam doktorandů a řešených témat


Seznam studentů DSP je platný k 17. 10. 2018.

Absolventi DSP FaVU VUT

MgA. Alžběta Bačíková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Michaela Banzetová, Ph.D.; Mgr. Michael Blail, Ph.D.; MgA. Petr Brožka, Ph.D.; Ing. Jana Daňková, Ph.D.; MgA. Petr Dub, Ph.D.; MgA. Zuzana Janečková, Ph.D.; MgA. Jennifer Helia DeFelice, Ph.D.; MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.; MgA. Julie Kačerovská, Ph.D.; MgA. Pavla Kačírková, Ph.D.; MgA. Václav Kočí, Ph.D.; Mgr. Lenka Kočišová, Ph.D.; Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.; MgA. Zdeňka Morávková, Ph.D.; MgA. Alexander Peroutka, Ph.D.; MgA. Karin Písaříková, Ph.D.; Mgr. Jana Písaříková, Ph.D.; MgA. Marie Polášková, Ph.D.; Mgr. Gina Renotière, Ph.D.; RNDr. Luděk Skočovský, Ph.D.; Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.; MgA. Jan Šebánek, Ph.D.; MgA. Jan Šrámek, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Andrea Vatulíková, Ph.D.; Mgr. Dora Viceníková, Ph.D.; Mgr. Lenka Zogatová, Ph.D.

Zveřejněné práce na portálu závěrečných prací VUT.

.

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech Výtvarná umění a umělecký provoz (MŠMT-22870/2016-1) a Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010, pouze na dostudování). Agendu spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na studijním oddělení FaVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada