Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Galerie FaVU


Galerie FaVU


Galerie FaVU v roce 2017 obnovila svoji činnost v nových prostorách Fakulty výtvarných umění VUT v areálu Údolní 244/53. Svým programem navazuje na činnost Galerie Aula, jejíž provoz byl z důvodů stěhování fakulty v roce 2016 přerušen. Galerie se vrací ke svému původnímu názvu, čímž jasněji deklaruje své poslání a současně zviditelňuje instituci, jejíž je nedílnou součástí. O vznik galerie se zasadil v roce 2004 někdejší děkan fakulty doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. a její činnost zahájil výstavou legendy světového videoartu Woodyho Vašulky. Na přelomu let 2004 a 2005 následovala výstava Terry Haas, kterou již započal pravidelný výstavní program. Od roku 2005 se v galerii vystřídala řada autorských a kolektivních výstav, zaměřených na prezentaci mladých autorů z řad studentů, doktorandů a absolventů nejen českých, ale i zahraničních vysokých uměleckých škol. Galerie FaVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorek. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů uměleckých škol. Základním posláním Galerie FaVU je prezentace excelentních výsledků v oblasti vizuální, audiovizuální a zvukové tvorby, propagace nadějných autorů a autorek a aktivní účast na kulturním životě města, kraje i celé společnosti. Program galerie vybírá na základě otevřené výzvy galerijní rada fakulty složená z pedagogů, doktorandů i externích kurátorů.

Otevírací doba otevřeno denně 10:00–18:00
Adresa galerie FaVU VUT, Údolní 244/53, Brno, budova U2 (naproti vrátnici)
Kontakt pro média Mgr. Monika Šimková, tel. 54114 6828, simkova@ffa.vutbr.cz
Technické parametry 3 prostory cca 117 m² (40 + 55 + 17), půdorys v galerii obrázků níže

Základní informace o galerii:

Údolní 244/53, Brno

budova U2, místnost č. 118
(+420) 541 14 6820

Otevřeno: Pondělí - Pátek / 10.00 - 18.00 hodin

Galerie FAVU v roce 2017 obnovuje svoji činnost v nových prostorách Fakulty výtvarných umění VUT na ulici Údolní 244/53. Svým programem navazuje na činnost Galerie Aula, jejíž provoz byl z důvodů stěhování fakulty v roce 2016 pozastaven. Galerie se vrací ke svému původnímu názvu, čímž jasněji deklaruje své poslání a současně zviditelňuje instituci, jejíž je nedílnou součástí.

O vznik galerie se zasadil v roce 2004 někdejší děkan FaVU VUT v Brně doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. a její činnost zahájil výstavou legendy světového videoartu Woodyho Vašulky. Na přelomu let 2004 a 2005 následovala výstava Terry Haas, kterou již započal pravidelný výstavní program. Od roku 2005 se v galerii vystřídala řada autorských a kolektivních výstav, zaměřených na prezentaci mladých autorů z řad studentů, doktorandů a absolventů nejen českých, ale i zahraničních vysokých uměleckých škol.

Galerie FAVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorů do 35 let. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů vysokých uměleckých škol. Základním posláním Galerie FAVU je prezentace excelentních výsledků v oblasti vizuální, audiovizuální a zvukové tvorby, propagace nadějných autorů a aktivní účast na kulturním životě, města, kraje i celé společnosti.