Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Paměť FAVU – sonda jednoho ročníku

LUNGOVÁ, Barbora a kol. Paměť FAVU – sonda jednoho ročníku. Vydání první. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 180 stran. ISBN 978-80-214-5089-9.

Sociologická studie analyzující životní dráhy vybraného ročníku absolventů FaVU VUT v Brně, kteří na školu nastoupili v akademickém roce 1999/2000, s ohledem na jejich uplatnění v následném uměleckém provozu.

Publikace je jedním ze tří výstupů řešení projektu Specifického vysokoškolského výzkumu s názvem Umění na Vysokém učení technickém v Brně. Jedná se o výsledem badatelské spolupráce pedagogů a doktorandů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury. Současné Vysoké učení technické v Brně, v době svého vzniku Česká vysoká technická škola v Brně, byla sice technickou univerzitou, ale od samého vzniku zahrnovala také výuku výtvarných disciplín, jejíž rozsah byl rozšířen po ustavení Oboru architektury a pozemního stavitelství v roce 1919, kdy se k vyučujícím malířům připojili také sochaři. Kromě toho se většina architektů z řad pedagogů podílela na projektech budov brněnské techniky. Zásadní posun v tomto směru znamenala akreditace Fakulty výtvarných umění v roce 1993, vedle pražské Akademie výtvarných umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové třetí výtvarné akademie v republice. První svazek edice nese název Výtvarníci na VUT, druhý má titul Paměť FaVU – sonda jednoho ročníku a závěrečný byl pojmenován Paměť budov – architektura budov VUT.

normální zobrazení:

normální zobrazení:

normální zobrazení:


Publikováno: 26.08.2016 11:10

Zkrácený odkaz: https://www.ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/vav/edice-favu/f30898/d124245

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech Výtvarná umění a umělecký provoz (MŠMT-22870/2016-1) a Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010, pouze na dostudování). Agendu spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na studijním oddělení FaVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada