Vyhledávání

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

E-mail: lungova x ffa.vutbr.cz

Katedra teorií a dějin umění - asistent

Pracovní telefon +420 54114 6841
Telefon +420 54114 6841
Místnost R13/420
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~lungova

proděkanka pro zahraniční vztahy

Pracovní telefon +420 54114 6841
Telefon +420 54114 6841
Místnost R13/420
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~lungova

Kolegium děkana - proděkanka pro zahraniční vztahy

Telefon +420 54114 6841
Místnost R13/420
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~lungova

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno